1% podatku

Jak przekazać 1% podatku

Przekaż 1% podatku na leczenie Rafała chorego na mukowiscydozę. Dzieląc się 1% nic nie tracisz, a dla mnie mały procent, to wielka pomoc. Dziękuję.

Aby przekazać 1 procent podatku za 2015 rok, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać:

Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

0000186434

Koniecznie jest również wpisanie w rubryce:
"INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%"

Rafał Siemiński 34/s

* Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przeleje pieniądze do Fundacji, oraz przekaże informacje, że są to pieniądze skierowane dla Rafała.

Formularze PIT, jak rozliczyć 1% podatku

PIT 36 - za 2015 r.

P. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
310. Numer KRS
0000186434
Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 311 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 192, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
311.
(kwota)zł, gr,
R. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część P, w poz.312 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.313 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz.311. W poz.314 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
312. Cel szczegółowy 1%
Rafał Siemiński 34/s
313. Wyrażam zgodę
  
314.

PIT 36L - za 2015 r.

O. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
95. Numer KRS
0000186434
Wnioskowana kwota
Kwota z poz.96 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.44, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
96.
(kwota)zł, gr,
P. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część O, w poz.97 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.98 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz.96. W poz.99 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
97. Cel szczegółowy 1%
Rafał Siemiński 34/s
98. Wyrażam zgodę
  
99.

PIT 37 - za 2015 r.

I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
131. Numer KRS
0000186434
Wnioskowana kwota
Kwota z poz.132 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
132.
(kwota)zł, gr,
J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część I, w poz.133 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.134 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz.132. W poz.135 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
133. Cel szczegółowy 1%
Rafał Siemiński 34/s
134. Wyrażam zgodę
  
135.

PIT 38 - za 2015 r.

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
58. Numer KRS
0000186434
Wnioskowana kwota
Kwota z poz.59 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.34, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
59.
(kwota)zł, gr,
I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz.60 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.61 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz.59. W poz.62 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
60. Cel szczegółowy 1%
Rafał Siemiński 34/s
61. Wyrażam zgodę
  
62.

PIT 39 - za 2015 r.

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
51. Numer KRS
0000186434
Wnioskowana kwota
Kwota z poz.52 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.29, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
52.
(kwota)zł, gr,
I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz.53 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.54 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz.52. W poz.55 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
53. Cel szczegółowy 1%
Rafał Siemiński 34/s
54. Wyrażam zgodę
  
55.

Wzór części dotyczącej przekazania 1% podatku dla OPP. Opracowanie formularzy PIT www.muko.pl

Kto i jak wypełnia PIT

PIT 36 - Nie tylko przedsiębiorcy, ale i płacący podatek od najmu mogą przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

PIT 36L - W rozliczeniu za 2008 rok po raz pierwszy możliwość odpisania 1% podatku będą mieli podatnicy podatku liniowego!

PIT 37 - W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony.

PIT 38 - Podatnicy uzyskujacy dochody kapitałowe, w tym z giełdy, przekażą 1% podatku tylko wtedy, gdy w zeznaniu wykażą dochód.

PIT 39 - Przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r..

Dodatkowo: Podatnik przekazujący 1% podatku ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 308 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38, poz. 54 – PIT-39

Gdzie można zweryfikować, że Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SŁONECZKO" jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)?

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SŁONECZKO" wpisana jest do bazy portalu organizacji pozarządowych: www.ngo.pl.

Emeryci i renciści

Emeryt lub rencista chcący przekazać 1% podatku musi do 30.04.2016 r. złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

 
moje miasto trzcianka, czarnków, piła, wałcz, bydgoszcz, toruń, poznań, szczecin, warszawa, katowice, łódź, kraków